Art. 884. Procedura de înscriere

Procedura de înscriere în cartea funciară se va stabili prin lege specială.