Art. 923. Discontinuitatea

Posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită cu intermitente anormale în raport cu natura bunului.