Art. 925. Clandestinitatea

Posesia este clandestină, dacă se exercită astfel încât nu poate fi cunoscută.