Art. 928. Uzucapiunea şi dobândirea fructelor

În condiţiile prezentului capitol, posesorul poate dobândi proprietatea asupra bunului posedat sau, după caz, asupra fructelor produse de acesta.

Leave a Reply