Art. 996. Drepturile substituitului

(1) Drepturile substituitului se nasc la moartea instituitului.

(2) Substituitul dobândeşte bunurile care constituie obiectul liberalităţii ca efect al voinţei dispunătorului.

(3) Substituitul nu poate fi, la rândul său, supus obligaţiei de administrare şi de transmitere a bunurilor.

1 thought on “Art. 996. Drepturile substituitului

  1. Alin. (2) si (3) au fost modificate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a acestora era urmatoarea:”(2) Substituitul dobândeşte bunurile care constituie obiectul liberalităţii de la dispunător.
    (3) Substituitul nu poate fi supus obligaţiei de conservare şi de transmitere a bunurilor.”

Leave a Reply