Art. 998. Imputarea sarcinii asupra cotităţii disponibile

Dacă instituitul este moştenitor rezervatar al dispunătorului, sarcina nu poate încălca rezerva sa succesorală.