Art. 514. Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere

(1) Obligaţia de întreţinere are caracter personal. (2) Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligaţiei de întreţinere, dacă prin lege nu se prevede altfel. (3) Dreptul la întreţinere nu poate fi cedat şi nu poate fi urmărit… Read moreArt. 514. Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere