Art. 1021. Modul de operare

Revocarea pentru ingratitudine şi pentru neîndeplinirea sarcinilor nu operează de drept.