Art. 1187. Forma ofertei şi a acceptării

Oferta şi acceptarea trebuie emise în forma cerută de lege pentru încheierea valabilă a contractului.