Art. 1228. Bunurile viitoare

În lipsa unei prevederi legale contrare, contractele pot purta şi asupra bunurilor viitoare.