Art. 1252. Prezumţia de nulitate relativă

În cazurile în care natura nulităţii nu este determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege, contractul este lovit de nulitate relativă.

2 thoughts on “Art. 1252. Prezumţia de nulitate relativă

Leave a Reply