2 thoughts on “Art. 1252. Prezumţia de nulitate relativă

Leave a Reply