Art. 1294. Actele nepatrimoniale

Dispoziţiile referitoare la simulaţie nu se aplică actelor juridice nepatrimoniale.