Art. 1324. Noţiunea

Este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său.