Art. 1402. Condiţia imposibilă, ilicită sau imorală

Condiţia imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri este considerată nescrisă, iar dacă este însăşi cauza contractului, atrage nulitatea absolută a acestuia.

Leave a Reply