Art. 1418. Exigibilitatea anticipată

Renunţarea la termen sau decăderea din beneficiul termenului face ca obligaţia să devină de îndată exigibilă.