Art. 1421. Categorii

Obligaţiile pot fi divizibile sau indivizibile.