Art. 1444. Obligaţiile solidare afectate de modalităţi

Există solidaritate chiar dacă debitorii sunt obligaţi sub modalităţi diferite.