Art. 1627. Efectele confuziunii faţă de terţi

Confuziunea nu aduce atingere drepturilor dobândite anterior de terţi în legătură cu creanţa stinsă pe această cale.