Art. 1631. Dovada

Dovada remiterii de datorie se face în condiţiile art. 1.499.