Art. 1676. Strămutarea proprietăţii imobilelor

În materie de vânzare de imobile, strămutarea proprietăţii de la vânzător la cumpărător este supusă dispoziţiilor de carte funciară.