Art. 1697. Indivizibilitatea obligaţiei de garanţie

Obligaţia de garanţie contra evicţiunii este indivizibilă între debitori.