Art. 1715. Garanţia în cazul vânzării după mostră sau model

În cazul vânzării după mostră sau model, vânzătorul garantează că bunul are calităţile mostrei sau modelului.