Art. 1839. Schimbarea categoriei de folosinţă

Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul prealabil, dat în scris, de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Leave a Reply