Art. 1922. Răspunderea asociaţilor oculţi

Asociaţii oculţi răspund faţă de terţii de bună-credinţă ca şi ceilalţi asociaţi.