Art. 1924. Obligaţiile administratorilor faţă de terţi

Administratorii societăţii vor informa terţii asupra puterilor lor înainte de încheierea actului cu aceştia.