Art. 1930. Cazurile generale de încetare

(1) Sub rezerva unor dispoziţii legale speciale, contractul încetează şi societatea se dizolvă prin:
a) realizarea obiectului societăţii sau imposibilitatea neîndoielnică a realizării acestuia;
b) consimţământul tuturor asociaţilor;
c) hotărârea instanţei, pentru motive legitime şi temeinice;
d) împlinirea duratei societăţii, cu excepţia cazului în care se aplică dispoziţiile art. 1.931;
e) nulitatea societăţii;
f) alte cauze stipulate în contractul de societate.
(2) Societatea care intră în dizolvare se lichidează.

Leave a Reply