Art. 1938. Alte cazuri de încetare

În cazul în care contractul nu prevede altfel, societatea încetează şi prin:
a) moartea ori punerea sub interdicţie a uneia dintre persoanele fizice asociate;
b) încetarea calităţii de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice asociate;
c) falimentul unui asociat.

Leave a Reply