Art. 1939. Continuarea contractului în cazul morţii unui asociat

În contractul de societate se poate stipula ca la moartea unui asociat societatea să continue de drept cu moştenitorii acestuia.

Leave a Reply