Art. 2117. Restituirea către moştenitorul deponentului

(1) În caz de deces al deponentului, bunul se restituie moştenitorului, la cererea acestuia, chiar dacă prin contract fusese desemnată o altă persoană în acest scop. Atunci când există mai mulţi moştenitori, restituirea făcută unuia sau unora dintre aceştia nu le conferă alte drepturi decât cele rezultate din aplicarea prevederilor legale referitoare la moştenire.
(2) Aceste reguli se aplică în mod corespunzător atunci când deponentul este persoană juridică.

Leave a Reply