Art. 2130. Lipsa răspunderii

Hotelierul nu răspunde atunci când deteriorarea, distrugerea ori furtul bunurilor clientului este cauzată:
a) de client, de persoana care îl însoţeşte sau care se află sub supravegherea sa ori de vizitatorii săi;
b) de un caz de forţă majoră;
c) de natura bunului.

Leave a Reply