Art. 2154. Pluralitatea de comodatari

Dacă mai multe persoane au împrumutat împreună acelaşi bun, ele răspund solidar faţă de comodant.