Art. 2319. Decesul fideiusorului

Fideiusiunea încetează prin decesul fideiusorului, chiar dacă există stipulaţie contrară.