Art. 2350. Obiectul ipotecii

(1) Ipoteca poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale.

(2) Ea poate greva bunuri determinate ori determinabile sau universalităţi de bunuri.

Leave a Reply