Art. 2585. Legea aplicabilă promisiunii de căsătorie

(1) Condiţiile de fond cerute pentru încheierea promisiunii de căsătorie sunt determinate de legea naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi la data încheierii promisiunii.

(2) Efectele promisiunii de căsătorie, precum şi consecinţele încălcării ei sunt guvernate de una dintre următoarele legi, în ordine:
a) legea reşedinţei obişnuite comune a viitorilor soţi la data promisiunii de căsătorie;
b) legea naţională comună a viitorilor soţi, când aceştia nu au reşedinţa obişnuită în acelaşi stat;
c) legea română, în lipsa legii naţionale comune.

1 thought on “Art. 2585. Legea aplicabilă promisiunii de căsătorie

  1. Alin. (2) a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Efectele promisiunii de căsătorie sunt cârmuite de:
    a) legea reşedinţei obişnuite a viitorilor soţi de la data promisiunii de căsătorie;
    b) legea naţională comună a viitorilor soţi, în lipsa reşedinţei obişnuite;
    c) legea română, în lipsa legii naţionale comune.”

Leave a Reply