Art. 2585. Legea aplicabilă promisiunii de căsătorie

(1) Condiţiile de fond cerute pentru încheierea promisiunii de căsătorie sunt determinate de legea naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi la data încheierii promisiunii.

(2) Efectele promisiunii de căsătorie, precum şi consecinţele încălcării ei sunt guvernate de una dintre următoarele legi, în ordine:
a) legea reşedinţei obişnuite comune a viitorilor soţi la data promisiunii de căsătorie;
b) legea naţională comună a viitorilor soţi, când aceştia nu au reşedinţa obişnuită în acelaşi stat;
c) legea română, în lipsa legii naţionale comune.