Art. 2652. Legea aplicabilă dobândirii creanţei

Legea locului unde titlul a fost constituit stabileşte dacă posesorul cambiei dobândeşte creanţa care a dat loc emisiunii titlului.