Art. 323. Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate

(1) În cazul în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soţ are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie.

(2) Dispoziţiile art. 322 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) În caz de deces al unuia dintre soți, soțul supraviețuitor continuã exercitarea dreptului sãu locativ dacã nu renunțã în mod expres la acesta, în termenul prevãzut la art. 1.834.

 

1 thought on “Art. 323. Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate

  1. Alin. 3 a fost introdus prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

Leave a Reply