Art. 34. Noţiune

Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile.