Art. 35. Durata capacităţii de folosinţă

Capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.