Art. 404. Raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori în alte cazuri

În cazul prevăzut la art. 293 alin. (2), instanţa hotărăşte asupra raporturilor dintre părinţi şi copiii lor minori, dispoziţiile art. 396-403 fiind aplicabile în mod corespunzător.


Leave a Reply