Art. 492. Numele copilului

Părinţii aleg prenumele şi, când este cazul, numele de familie al copilului, în condiţiile legii.