Art. 503. Modul de exercitare a autorităţii părinteşti

(1) Părinţii exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească.
(2) Faţă de terţii de bună-credinţă, oricare dintre părinţi, care îndeplineşte singur un act curent pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, este prezumat că are şi consimţământul celuilalt părinte.

1 thought on “Art. 503. Modul de exercitare a autorităţii părinteşti

Leave a Reply