Art. 601. Regulile aplicabile în cazul imposibilităţii de separare a bunurilor unite

Dacă nu se poate obţine separarea bunurilor mobile unite sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 598 şi 599.