Art. 728. Întârzierea în depunerea garanţiei

Întârzierea în depunerea garanţiei nu afectează dreptul uzufructuarului de a percepe fructele care i se cuvin de la data constituirii uzufructului.

Leave a Reply