Art. 754. Alte dispoziţii aplicabile

Dispoziţiile prezentului capitol se completează, în mod corespunzător, cu cele privitoare la uzufruct.