1 thought on “Art. 763. Dobândirea servitutii prin uzucapiune

  1. Art. 763 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Numai servitutile pozitive se pot dobândi prin uzucapiune tabulară, în condiţiile legii.”

Leave a Reply