1 thought on “Art. 785. Insolvenţa fiduciarului

  1. Denumirea marginala a art. 785 a fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a denumirii marginale era urmatoarea: “Limitarea răspunderii fiduciaruiui în caz de insolvenţă”.

Leave a Reply