Art. 785. Insolvenţa fiduciarului

Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului nu afectează masa patrimonială fiduciară.