Art. 82. Dreptul la nume

Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii.