Art. 799. Autorizarea actelor de dispoziţie

(1) Când administrarea are ca obiect un bun individual determinat, administratorul va putea să înstrăineze cu titlu oneros bunul sau să îl greveze cu o garanţie reală, atunci când este necesar pentru conservarea valorii bunului, achitarea datoriilor ori menţinerea modului… Read moreArt. 799. Autorizarea actelor de dispoziţie