Art. 1022. Revocarea promisiunii de donaţie

(1) Promisiunea de donaţie se revocă de drept dacă anterior executării sale se iveşte unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevăzute la art. 1.023. (2) De asemenea, promisiunea de donaţie se revocă de drept şi atunci când, anterior executării… Read moreArt. 1022. Revocarea promisiunii de donaţie