Art. 516. Subiectele obligaţiei de întreţinere

(1) Obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege. (2) Dispoziţiile alin. (1) privind obligaţia de întreţinere între rudele în linie dreaptă, precum… Read moreArt. 516. Subiectele obligaţiei de întreţinere

Art. 517. Întreţinerea copilului de către soţul părintelui său

(1) Soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ este obligat să presteze întreţinere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinţii săi fireşti au murit, sunt dispăruţi ori sunt în nevoie. (2) La rândul său, copilul… Read moreArt. 517. Întreţinerea copilului de către soţul părintelui său

Art. 519. Ordinea de plată a întreţinerii

Întreţinerea se datorează în ordinea următoare: a) soţii şi foştii soţi îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi; b) descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat… Read moreArt. 519. Ordinea de plată a întreţinerii